ZAKRES DZIAŁALNOŚCI FIRMY OBEJMUJE:

   

•    ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
•    PROJEKTY KONCEPCYJNE
•    PROJEKTY INDYWIDUALNE
•    BUDYNKI MIESZKALNE JEDNORODZINNE I WIELORODZINNE
•    BYDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
•    BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE
•    INWENTARYZACJE BUDOWLANE

•    PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW
•    KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA
•    PEŁNIMY FUNKCJE INSPEKTORA NADZORU I KIEROWNIKA BUDOWY
•    ZAŁATWIAMY WSZELKIE FORMALNOŚCI DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ