Zakres działalności firmy obejmuje:

 

    •    ADAPTACJE PROJEKTÓW TYPOWYCH
    •    PROJEKTY INDYWIDUALNE
    •    PRZEBUDOWY NADBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKÓW
    •    BYDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
    •    BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I MAGAZYNOWE
    •    INWENTARYZACJE BUDOWLANE
    •    PROJEKTY KONCEPCYJNE

    •    WIZUALIZACJE
    •    KOMPLEKSOWA OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA
    •    SPECYFIKACJE TECHNICZNE

    •    PEŁNIMY FUNKCJE INSPEKTORA NADZORU I KIEROWNIKA BUDOWY
    •    ZAŁATWIAMY WSZELKIE FORMALNOŚCI DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ